Бесплатный юрист Украина

28.08.2013 17:42

При Координационном центре по оказанию правовой помощи Министерства юстиции Украины действует круглосуточный всеукраинский телефонный номер системы бесплатной правовой помощи -0-800-213103.

Как сообщает пресс-служба Минюста, он организован для оперативного реагирования на случаи задержания лиц, нуждающихся в помощи адвоката. В случае отсутствия адвоката в течение двух часов с момента фактического задержания лица — задержанный или его законные представители могут звонить на указанный номер. Предоставленная ими информация будет проверена соответствующим центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и будут приняты меры по реализации права человека на защиту.

Телефонная горячая линия предусматривает автоматическую переадресацию вызова в соответствующий территориальный центр (в зависимости от местонахождения звонящего).

В случае временной невозможности принять центром телефонный звонок (например, линии связи временно недоступны) система переадресует входящий звонок в ближайший соседний центр.

Звонок на номер -0-800-213103 является бесплатным для абонентов фиксированной связи Украины. Для абонентов мобильной связи звонок платный, и его стоимость определяется тарифами соответствующего оператора. Звонки невозможны с таксофонов и из-за границы.

Доброго дня, пане Міністре! Так трапилося в моєму житті, що потребую звернутися до адвоката за консультацією. Я сирота, працюю, але отримую мінімальну зарплату і платити за послуги адвоката не в змозі. Знайомі розповіли мені про те, що можна отримати державну безкоштовну правову допомогу. Розкажіть, будь ласка, що це і чи маю я право на таку допомогу?

Катерина Прибережна

Право на безоплатну правову допомогу — гарантована Конституцією України можливість отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість для певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Що таке безоплатна правова допомога?

Це правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, які не заборонені законом. Безоплатна правова допомога може бути первинною або вторинною.

У чому різниця між первинною та вторинною правовою допомогою?

Безоплатна первинна правова допомога (далі — БППД) полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

БППД включає такі види правових послуг:

 • надання правової інформації;
 • надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога (далі — БВПД) полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг:

 • захист від обвинувачення;
 • здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • складання документів процесуального характеру.

Хто має право на безоплатну первинну правову допомогу?

Отримати безоплатну правову допомогу можуть громадяни України та іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, чи особи, які потребують додаткового захисту, які перебувають під юрисдикцією України.

Хто може отримати безоплатну вторинну правову допомогу?

Право на БВПД мають такі категорії осіб:

 • особи, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів (4014 грн) для непрацездатних осіб;
 • діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;
 • внутрішньо переміщені особи та громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;
 • особи, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт;
 • особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;
 • особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
 • особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 • особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

Чи може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної правової допомоги?

Так, існують підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема:

 • особа не належить до жодної з категорій осіб, які можуть претендувати на надання БВПД;
 • надання неправдивих відомостей про себе або фальшивих документів, з метою віднесення до однієї із категорій осіб, які мають право на БВПД;
 • вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;
 • особі раніше надавалася БВПД з одного і того ж питання;
 • особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням БВПД.

Як отримати допомогу?

Отримати правову допомогу можна, особисто звернувшись до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги. Контакти центрів та бюро ви можете знайти за адресою www.legalaid.gov.ua

Додатково для надання правових консультацій для вас цілодобово функціонує контакт-центр системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Окремо зазначу, що система надання безоплатної правової допомоги — це один з найуспішніших проектів Уряду Володимира Гройсмана.

Зараз в Україні працює 428 бюро правової допомоги, 23 регіональних та 84 місцевих центрів, загалом 535 точок доступу до правових послуг. Фактично, відділення мережі представлені по всій країні: від великого міста до найменшої ОТГ.

Ми постійно працюємо над розширенням доступу до послуг. Починаючи з листопада минулого року, особи з вадами слуху отримали можливість звернутися до контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги та отримати консультації і роз’яснення з правових питань.

Більше того, використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) значно спрощує доступ до документів, які підтверджують право людини на безоплатну вторинну правову допомогу.

Система безоплатної правової допомоги розвивається і на сьогодні є однією з найуспішніших систем безоплатної правової допомоги в Європі.

Арбитражный суд в среднем 1250 грн Взыскание ущерба в среднем 1480 грн Возврат товара в магазин в среднем 500 грн Восстановление родительских прав в среднем 1000 грн Выселение из квартиры в среднем 1580 грн Досудебное решение вопросов в среднем 1680 грн Жилищные споры в среднем 1570 грн Защита в суде в среднем 2410 грн Защита призывников в среднем 0 грн Земельные споры в среднем 1660 грн Консультации по ЖКХ в среднем 450 грн Миграционные вопросы в среднем 1000 грн Ностификация диплома в среднем 1500 грн Опека над ребенком в среднем 730 грн Освобождение имущества из под ареста в среднем 1790 грн Оспорить завещание в среднем 3200 грн Оформление наследства в среднем 2320 грн Получение разрешения на оружие в среднем 2250 грн Помощь в обжаловании решений судов и других органов власти в среднем 1470 грн Помощь в получении выплат в среднем 1000 грн Помощь в получении лицензии в среднем 2330 грн Помощь в приватизации в среднем 2070 грн Помощь в регистрации авто в среднем 1500 грн Помощь в составлении заявлений в среднем 470 грн Помощь во взыскание долгов в среднем 1480 грн Помощь иностранцам в среднем 1170 грн Помощь после ДТП в среднем 2180 грн Помощь при лишении прав в среднем 680 грн Постановка на миграционный учет в среднем 500 грн Правовое сопровождение сделок с недвижимостью в среднем 2980 грн Представительство в суде в среднем 1650 грн Раздел имущества в среднем 4130 грн Расторжение брака в среднем 1170 грн Расторжение кредитного договора в среднем 2660 грн Регистрация права собственности в среднем 1380 грн Регистрация учреждений в среднем 1830 грн Рефенансирование кредита в среднем 1000 грн Составление доверенности в среднем 480 грн Составление договоров в среднем 840 грн Составление жалоб в среднем 590 грн Составление исков в среднем 1050 грн Составление ходатайства в среднем 590 грн Составление юридических документов в среднем 610 грн Судебные споры со страховыми компаниями в среднем 251500 грн Установление отцовства в среднем 1690 грн Юридическая экспертиза договоров в среднем 800 грн Юридическое сопровождение в среднем 3120 грн

На Украине остро стоит проблема обеспечения социально незащищенных слоев общества квалифицированной юридической помощью. Здесь необходимо разграничить понятия «юридическая помощь» и «юридические услуги». Украинское законодательство не дает определения этим понятиям, поэтому попытаемся предложить свое видение этого вопроса.

Юридическая помощь (представительство граждан в процессе дознания и предварительного следствия, помощь в восстановлении нарушенных прав) — это необходимость, в то время как к юридическим услугам (составление договоров, разъяснение законодательства) граждане обращаются, исходя из собственного желания и финансового положения.

Государственные источники финансирования правовой помощи на Украине практически отсутствуют, а потребность в ней все более возрастает. Статья 59 Конституции Украины гарантирует право граждан на юридическую помощь, а в случаях, предусмотренных законом, — на бесплатную юридическую помощь. Исходя из этого, гарантия со стороны государства бесплатной правовой помощи не обязывает юристов предоставлять ее бесплатно. То есть государство должно создать механизм возмещения юристам затрат на предоставление ими бесплатной правовой помощи.

На наш взгляд, актуальным является вопрос: кто должен предоставлять юридическую помощь, в частности бесплатную, адвокаты или юристы, не имеющие адвокатского свидетельства? Решением Конституционного Суда Украины (далее — КСУ) № 13-рп/2000 от 16 ноября 2000 года закреплено право граждан на избрание защитниками своих прав в уголовном и административном процессе, кроме адвокатов, лиц, являющихся «специалистами в области права» и в соответствии с законом имеющих право предоставлять правовую помощь лично или по поручению юридического лица. В решении КСУ нет точного определения специалистов в области права. Следовательно, таким «специалистом» может быть, например, выпускник юридического факультета, не имеющий стажа работы и соответствующей квалификации для осуществления представительства клиента. В странах с развитой правовой системой данный вопрос четко урегулирован и не вызывает дискуссий. Например, в США выпускники юридических факультетов не могут быть допущены к практической юридической работе, для этого они должны сдать адвокатский экзамен (bar exam). В соответствии со статьей 2 Закона Украины «Об адвокатуре» адвокатом может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы юристом или помощником адвоката не менее двух лет, сдавший квалификационные экзамены, получивший свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью и принявший Присягу адвоката Украины. То есть статус адвоката сам по себе предусматривает наличие опыта, знаний и навыков, необходимых для предоставления квалифицированной юридической помощи. Кроме того, только адвокат может предоставлять юридическую помощь гражданам, освобожденным от ее оплаты.

Однако Закон «Об адвокатуре» при определении порядка назначения адвоката отсылает к уголовно-процессуальному законодательству, а уголовно-процессуальное законодательство — к закону в целом. Из этого следует, что как такового порядка назначения адвокатов для предоставления правовой помощи не существует, соответственно возникают следующие вопросы:

— можно ли обязать адвоката предоставить такую помощь;

— может ли адвокат отказаться от предоставления такой помощи ввиду его специализации в других отраслях права?

Так как ответов на данные вопросы нет в действующем законодательстве, это значительно усложняет положение лиц, нуждающихся в бесплатной правовой помощи и адвокатов, которые могли бы такую помощь предоставлять. Статья 47 УПК лишь определяет, что руководитель адвокатского объединения обязан обеспечить участие защитника, но об ответственности за отказ адвоката предоставить такую помощь не упоминается ни в УПК, ни в каком-либо другом нормативном документе. По нашему мнению, такой отказ вполне может быть обоснован тем, что адвокат занимается практикой, как правило, в определенной и в значительной степени узкой отрасли права. Назначение адвоката, являющегося специалистом в гражданском праве, вести уголовное дело, может иметь негативные последствия в первую очередь для лица, которому такая помощь должна быть предоставлена.

Может ли адвокат, предоставивший правовую помощь лицу, освобожденному от уплаты за нее, рассчитывать на справедливую компенсацию затрат времени и сил? Статья 18 Закона Украины «Об адвокатуре» предусматривает, что Министерство юстиции Украины обеспечивает необходимое финансирование за счет государства работы адвокатов в случае его участия в уголовном деле по назначению. В соответствии с «Порядком оплаты труда адвокатов за предоставление гражданам правовой помощи в уголовных делах за счет государства», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 мая 1999 года № 821, оплата работы адвоката осуществляется за счет государственного бюджета и составляет 15 грн за полный рабочий день. Такая сумма является очень незначительной и вряд ли может хоть в какой-то мере компенсировать затраченные адвокатом средства и усилия, не говоря уже о необходимом вознаграждении за предоставленную правовую помощь (гонорар).

К счастью, привлечение к уголовной ответственности грозит не каждому, а потребность в юридической помощи по вопросам трудового, семейного, гражданского права возникает довольно часто. В статье 76 Гражданского процессуального кодекса Украины определяется: «Стороне, в пользу которой вынесено решение, суд присуждает с другой стороны расходы, связанные с оплатой помощи адвоката, который принимал участие в деле, в размере до пяти процентов от удовлетворенной части исковых требований, но не больше установленной таксой суммы. Если в соответствии с установленным порядком помощь адвоката стороне была предоставлена бесплатно, суд взимает с другой стороны указанную сумму в пользу юридической консультации или в доход государства». Здесь наблюдается ряд спорных моментов.

Во-первых, цена иска может быть как несколько тысяч, так и 50 грн, а количество сил и времени для предоставления такой помощи может быть затрачено приблизительно одинаковое. В таком случае адвокат не может рассчитывать на надлежащую оплату своей работы, так как пять процентов от минимальной суммы иска будет просто смешной, и, скорее всего, адвокат просто не будет браться за такое дело.

Во-вторых, суд может присудить возмещение расходов, связанных с оплатой помощи адвоката, понесенных на момент вынесения им такого решения, хотя адвокат предоставляет правовую помощь вплоть до исполнения решения суда и возможного рассмотрения дела в суде второй и третьей инстанции.

В-третьих, суд может взимать «с другой стороны указанную сумму в доход государства». Получается, что адвокат может остаться даже без своих пяти процентов.

И, в-четвертых, кроме статьи 76 ГПК, о порядке назначения адвоката в гражданских делах или предоставления им помощи в гражданском процессе бесплатно для лиц, освобожденных от такой оплаты, нигде не упоминается. В таком случае возникает вопрос: нужны ли тогда адвокаты в гражданском праве или им отведена роль лишь участников уголовного процесса?

В остальных случаях ГПК и ХПК Украины предусматривается возмещение стороне, в пользу которой было вынесено судебное решение, другой стороной расходов на услуги адвоката, что, как правило, широко не применяется в судебной практике Украины.

Законодательством Украины не предусмотрен четкий перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Законом, в котором определяется категория лиц, освобожденных от оплаты правовой помощи адвоката, является Закон Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 года. В статье 6 данного Закона определяется, что «Лица, реабилитированные в соответствии с данным Законом, имеют право на бесплатную консультацию адвокатов по вопросам,связанным с реабилитацией». Исходя из данной статьи, бесплатными для таких лиц могут быть только консультации адвоката и только по определенным Законом вопросам. Значит ли это, что за подготовку документов, представительство в суде или другие виды деятельности адвоката таким лицам придется платить?

И все-таки остается открытым вопрос: обязан ли адвокат по первому требованию браться за защиту лица, освобожденного от оплаты за правовую помощь? Статья 47 УПК предусматривает, что «…лицо, производящее дознание, следователь или суд могут назначить защитника в установленном законом порядке через адвокатское объединение. Требование лица, производящего дознание, следователя, суда о назначении защитника является обязательным для руководителя адвокатского объединения». Обязательным для руководителя адвокатского объединения, а не для адвоката! Статья 51 Правил адвокатской этики от 1 октября 1999 года гласит: «В своей профессиональной деятельности адвокат должен всегда учитывать, что профессия адвоката является не только источником дохода, но и имеет важное социальное значение, является одной из гарантий должного уровня защиты прав и свобод граждан и требует от своих представителей быть преданными этому предназначению профессии, благородства и человечности. Поэтому адвокат обязан предоставлять правовую помощь в случаях, определенных законом, бесплатно». Но именно такие случаи четко не определены нашим законодательством.

ВОЛКОВ Алексей — партнер юридической фирмы «Василь Кисиль и партнеры», ГАВРУШКО Алла — юрист юридической фирмы «Василь Кисиль и партнеры», г. Киев

Безоплатна правова допомога

Згідно з частиною першою статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

На сьогодні питання надання безоплатної правової допомоги врегульовано Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі — Закон), який набрав чинності 09 липня 2011 року.

Так, Законом передбачено надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога (БППД) включає такі види правових послуг, як надання правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення — власників земельних ділянок; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Отримати безоплатну первинну правову допомогу мають право усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, в тому числі іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженці чи особи, які потребують додаткового захисту.

Звернутися за правовою допомогою можна до найближчого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцевий центр) чи бюро правової допомоги, адреси яких розміщені на сайті системи безоплатної правової допомоги. Безоплатну первинну правову допомогу можуть надавати також спеціалізовані установи, інші суб’єкти.

Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань можна також зателефонувавши на Єдиний телефонний номер системи БПД 0 800-213-103 (дзвінки в межах України безкоштовні); у месенджері Фейсбук-сторінки системи БПД; за допомогою чат-боту «Безоплатна правова допомога» у Телеграм.

Правові консультації можна також переглянути на довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid, прочитати у Телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога».

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від первинної, мають певні категорії осіб, визначені Законом. Це малозабезпечені особи, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, постраждалі від домашнього насильства, діти та інші соціально вразливі верстви населення.

Для отримання вторинної правової допомоги треба звернутися до одного з місцевих центрів або бюро правової допомоги та підтвердити свою належність до однієї з категорій, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Система безоплатної правової допомоги має розгалужену структуру.

На сьогодні в Україні діє понад 500 точок доступу до безоплатної правової допомоги. Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, насамперед, забезпечують участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у передбачених кримінальним процесуальним законодавством випадках для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адміністративного затримання чи адміністративного арешту, захист засуджених осіб, спрямовують, координують та контролюють діяльність місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Місцеві центри та бюро правової допомоги забезпечують надання безоплатної первинної правової допомоги, а також надання БВПД у цивільних та адміністративних справах, в тому числі свідкам та потерпілим у кримінальних провадженнях, здійснення представництва інтересів засуджених осіб, здійснюють правопросвітництво.

Створено п’ять правових клубів PRAVOKATOR – у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі, Харкові. Це перша комунікаційна платформа серед державних установ, створена для професійного навчання та розвитку персоналу системи БПД, правничої спільноти та інших зацікавлених сторін; обміну досвідом, генерування та впровадження інноваційних практик у сфері права.

Фотоматеріали регіональних заходів

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

Галерея

admin