Банкомат не зачислил деньги

Банківськукартуможназнайтивгаманціпрактичнобудь-якогоукраїнця.І,яксвідчатьрезультатидослідженнякомпаніїGfK,90%власниківкарт,отримавшизарплатуабопенсію,йдутьдобанкоматузнімати»готівку».Сайт»Сегодня»з’ясував,щоробити,якщобанкоматзажувавбанківськукартуабоне видавгроші,алесписавкоштиз рахунку.

Реклама

Що робити, якщо банкомат «з’їв» карту

Банкоматможевилучитикарту»спеціально»,якщоїївласникввівнеправильнийпін-кодвідтрьохдоп’ятиразівпоспіль,простозабувкартувапаратіпіслязакінченняопераціїабожубанкуєпідозра,щокартку було викрадено.Такожбанкоматможе»проковтнути»картучерез раптовевідключенняелектрики,неправильнеобслуговуваннябанкоматуабонаапаратішахраямивстановленоспеціальний пристрійкардрідер,якакрадеінформаціюзкарти.

Інодібанкоматипоказують,з якої причиникарту»з’їли».Наприклад,намоніторіможез’явитьсяповідомлення:»Card is retained»(картавилучена)абоспеціальнікоди.»04″-вилученнябезпричини,»41″-картабулазагубленаабо»43″-картабулавкрадена.Впершучергуможнаспробуватинатиснутикнопку»скасування»набанкоматі.Якщоце недопоможе,вартозателефонувативколл-центрубанкуабовкомпанію,якаобслуговуєбанкомати.Номертелефонуповиненбутирозміщенийнасамомубанкоматі.

У такійситуаціїкарту»звільнять»відбанкоматупід часінкасації.Якщобанкоматзнаходитьсянедалековідвідділеннябанку,вартозвернутисябезпосередньовбанк.Можливо,співробітникможеприскоритипроцес»повернення».

Післятого,якбанк»зажував»карту,наступнийклієнтможеним скористатисябезбудь-якихпроблемішкодидля»з’їденої»карти.Томустоятибілябанкоматудоти,покикартане повернеться,немаєсенсу.Алеійтидотого,якподзвониливбанк,не варто.Під часрозмовизоператоромпотрібноуточнити,колиідеможнаповернутикартуіякі документипотрібнопринестизсобою(швидше за все-паспорттаІПН).

Насайтіодногозвеликихукраїнськихбанківйдетьсяпро те,що»з’їдену»картуможнабезкоштовновідновитивбудь-якомувідділеннібанкувтойжедень.Іншібанкистягуютьоплатизавідновленнякарти. Реклама

Що робити, якщо банкомат не видав гроші

Якщобанкоматне видавкошти,алеприцьомувонисписалисьз рахунку,потрібновпершучергузателефонувативбанкіописатиситуацію.Такаситуаціяможевиникнутиякчерезтехнічний збій,такі через проблеми зізв’язком,електропостачанняміт.д.Залежновідбанкугрошіможутьповернутинарахунокпротягом24годинабожпіслярозслідування.Операторколл-центрубанкуповиненвідповісти,колибудерозглянуто звернення.

Якщобанкне можевизначити, чи дійсноклієнтне отримавкошти,підтвердитицісловаможетількиінкасація.Якщовиявиться,щовбанкоматікоштівбільше,ніжповиннобути(зурахуваннямсписаних,але невиданихкоштів),грошіповинніповернутиклієнтубанку.ЮристОлександрПлохотнікрадитьзвернутисявбанкзписьмовим зверненням,однак,багатофінансових структурприймаютьзверненняіпотелефону.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Джерело: Сьогодні

Недомолкин Ян

За последние пару месяцев участились жалобы клиентов на банкоматы. Аппарат «съедает» деньги, но на счет их не зачисляет. Лайф разбирался, кто несет ответственность за неисправность банкоматов и как действовать пострадавшим в подобных ситуациях.

— Уже давно являюсь клиентом Сбербанка. 10 июня решил положить на карту 20 200 рублей. Деньги предназначались для оплаты кредита в другом банке, который я должен был погасить в тот же день. Задержек, соответственно, не должно было быть. Банкомат принял пачку купюр, листал их около 30 секунд и выдал сообщение об ошибке. Потом попросил ввести сумму, которую я вносил, и посоветовал обратиться в отделение Сбербанка для зачисления. На горячей линии уверили, что заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. На руках имею чек с датой, суммой и номером банкомата. Потом мне пришло сообщение о том, что срок рассмотрения продлен до 25 числа. На оплату кредита были потрачены последние наличные деньги, — оставил жалобу на сайте Banki.ru один из клиентов банка.

За последние пару месяцев такие случаи действительно участились. Одна из клиенток банка ВТБ обратилась точно с такой же проблемой. Ситуацию усугубляло и то, что произошло это накануне майских праздников. Девушка понимала, что во время праздников вряд ли ее проблему будут рассматривать, а после боялась, что деньги к ней вообще не вернутся.

Однако в пресс-службе ВТБ Лайфу ответили, что на жалобу среагировали достаточно оперативно и помогли клиентке разобраться с ситуацией. Деньги, как и было обещано, на счет вернулись.

Сбербанк в свою очередь сообщил, что взял ситуацию под контроль.

— Ситуация уже находится в работе профильных подразделений банка. На данный момент продолжается проверка, о ее результатах мы сообщим в самое ближайшее время нашему клиенту. По всем подобным обращениям банк проводит оперативную проверку и работает с каждым клиентом индивидуально. По закону о банковской тайне банк не имеет права сообщать сведения об операциях клиентов никому, кроме самого клиента, — объяснили Лайфу в пресс-службе Сбербанка.

Как вернуть «съеденные» деньги?

Ответственность за некорректную работу банкоматов ложится на банки, которым они принадлежат, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он отметил, что у каждого банка в договоре с клиентом указано, как происходит зачисление денег на счет, как поступать в случае претензий и каковы сроки их рассмотрения. Но, если банк нарушает указанные в договоре условия, это повод обратиться в Центральный банк РФ и Роспотребнадзор, а возможно, и в правоохранительные органы.

— Сейчас большинство мест расположения банкоматов оборудовано телекамерами, так что не проблема запросить запись, которая подтвердит, что деньги в банкомат были помещены, — пояснил эксперт.

Если подобная ситуация действительно произошла, то клиенту лучше обратиться в банк, банкоматом которого он пользовался, советует финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Если деньги не зачислил банкомат стороннего банка, необходимо писать обращение именно в этот сторонний банк.

Он добавил, что после рассмотрения жалобы банк производит инкассацию. Если по результатам инкассации лишние деньги найдут, банк вернет их клиенту.

— Для начала банк должен убедиться в том, что эти лишние деньги действительно в банкомате есть. Камеры видеонаблюдения, которые, как правило, стоят в отделениях банков, в этом случае не помогут. Они не настолько великолепного качества, чтобы увидеть, сколько средств положил в банкомат клиент — 100 рублей или 100 тысяч. То есть все выясняется по итогам инкассации, — рассказал Лайфу Дейнека.

При этом эксперт отметил, что с инкассацией тоже не все так просто: во время инкассации присутствует несколько человек, деньги пересчитываются, ведется их учет. И, если обнаруживается лишняя сумма, и одновременно с этим у банка есть претензия клиента на ту же сумму, банк обязан вернуть эти деньги, зачислив их на счет клиента. То есть банк не может просто взять и положить их себе на баланс.

Если деньги списаны, но не выданы; если внесены, но не зачислены на счет.Что делать владельцу карты?

Практика показывает, что современные банкоматы — это далеко не стопроцентные по надежности устройства. Чаще всего приходится сталкиваться с тем, что они не возвращают карту или не принимают, не видят ее. Но бывают и еще более неприятные ситуации, напрямую влияющие на состояние вашего счета — когда операция проводится, но денег на руки выдается меньше, чем запрашивалось; или списывается совсем другая сумма, чем та, что выдана. Что же делать в таких и подобных случаях. Moneyinformer подготовил обзор на эту тему.

Наиболее распространенные ситуации ошибок с банковскими картами при снятии и внесении денег

— Банкомат списал деньги, но ничего не выдал.
— На руки выдана меньшая сумма, чем была списана с карты.
— Банкомат не зачислил, «съел» деньги, которые вносились или записал на счет не всю внесенную сумму.
— Деньги могут быть выложены в приемник, а потом взяты обратно.
— Иногда сбой заключается в том, что выдается чек на проведенную финансовую операцию, деньги не выдаются, но и со счета не списываются.

Следует иметь в виду, что в значительном большинстве случаев банк возвращает клиенту неправильно списанные или недозачисленные суммы. Поэтому ни в коем случае не следует паниковать, это может только ухудшить ваши шансы на возврат денег. Но надо понимать, что банк должен будет провести по вашему запросу проверку, и только выявив технический сбой, обнаружив при инкассации лишние деньги или приняв во внимание какие-то другие факты, переведет на ваш счет недостающие средства.

Что делать пострадавшему в таких случаях?

Быть подготовленным заранее

— Поскольку необходимо будет обращаться в банк с заявлением, отправляясь снимать или класть деньги на карту, желательно иметь с собой мобильный телефон и паспорт. В большинстве банков можно подать заявление позвонив по телефону на горячую линию или в службу по работе с банкоматами, но в некоторых требуется личное присутствие и тогда без паспорта не обойтись.

— Всегда предпочтительнее пользоваться банкоматом своего, «родного» банка, а не «чужого». Шансов на возврат средств в этом случае больше. А если он к тому же находится непосредственно в банковском отделении, это тоже может пойти на пользу — легче будет найти свидетелей произошедшего, да и оперативность обращения к работникам банка будет плюсом, тем более что кто-то из них окажется совсем рядом и поможет советом.

Во время и после инцидента

— Необходимо связаться по телефону со службой по работе с банкоматами банка-эмитента карты и сообщить о происшествии. Сделано это должно быть в течение суток, но лучше не тратить зря время и поспешить. Надо будет указать все подробности случившегося, в том числе адрес и номер банкомата, точное время происшествия. Эти данные лучше записать сразу после инцидента, что бы потом не ошибиться. Естественно, надо будет указать номер карты и паспортные данные ее владельца.

(Здесь будет к месту упомянуть, что пользоваться чужой картой незаконно, и данное обстоятельство, обнаруженное банком, может повлечь отдельное расследование).

Обратить внимание: если операции проводились с банкоматом «чужого» банка, обращаться все равно надо в свой, который эмитировал карту.

По правилам большинства банков, только телефонного обращения будет недостаточно, и необходимо будет в течение 5 суток подать заявление лично в банковском отделении, еще раз предоставив все данные по инциденту, которыми вы располагаете.

Важно:
— Делая заявление по телефону, следует записать имя принявшего его сотрудника и номер обращения.
— При подаче заявления в офисе банка тоже следует записать входящий номер и дату, а еще лучше попросить сделать с него для вас копию. Сразу можно уточнить сроки рассмотрения вашей претензии.

— Получая деньги в банкомате рекомендуется соблюдать ряд правил, которые значительно увеличивают шансы на благоприятное для клиента урегулирование внештатной ситуации:

— Никогда не пренебрегайте функцией «напечатать чек». Данные с чека помогут без ошибок составить заявление, а в некоторых ситуациях смогут послужить аргументов в вашу пользу.
— Взяв деньги из приемника, надо тут же на месте пересчитать их. Причем сделать это желательно перед видеокамерой банкомата, которая в большинстве случаев располагается на уровне верхней части экрана. Во всяком случае сделать это перед камерой надо обязательно, если при первом беглом пересчете возникнет подозрение, что сумма не та; причем перекладывать купюры надо так, чтобы камера могла зафиксировать их номинал и количество.
— Если денег все-таки меньше, чем надо, призовите кого-либо из находящихся рядом людей в свидетели и пересчитайте вместе купюры, а потом запишите контактные данные этих свидетелей. Если вы находитесь в офисе банка, шансов, что стоящие за вами в очереди люди откликнутся, гораздо больше.

— Возможны случаи, когда на экране появится какое-либо сообщение, относящееся к операции с вашей картой. Желательно сделать его снимок на мобильный телефон.

— После происшествия, а при снятии больших сумм наличности и до операции, нелишним будет взять выписку по счету. Кроме того, перед подачей заявления-претензии следует еще раз проверить баланс карты.

Составляя заявление

— Опишите ситуацию как можно полнее: место происшедшего, точное время с точностью до минут (поможет чек), номер и адрес банкомата, затребованную сумму, полученную на руки сумму, с указанием количества и номиналов купюр. Если удалось найти свидетелей, укажите их контактные данные. Опишите, как вы обнаружили недостачу — сразу на месте или уже дома. Если вы считаете, что видеозапись будет свидетельствовать в вашу пользу, обратитесь с просьбой сохранить ее и не стирать до окончания проверки.

Старайтесь не допускать неточностей. Имейте в виду, что отказ может последовать и по формальной причине: например, вы неправильно указали номер банкомата или его адрес.

Если откажут в возврате средств

В подавляющем большинстве случаев банками выявляются технические неисправности и деньги клиентам возвращаются. В частности, лояльно и с вниманием к обращениям пользователей относятся в Сбербанке. Однако бывает и так, что пострадавшие получают отрицательный ответ. Технических и программных сбоев не выявляется, излишков денег в банкомате не обнаруживается.

Тогда единственная возможность, еще остающаяся у клиента — это обращение в суд. Если речь идет о пропавших крупных суммах, может быть, в этом и будет смысл. Но практических шансов, что результаты банковского расследования будут отвергнуты судом, очень мало. Банковская проверка — это закрытая внутренняя процедура, и даже показания свидетелей не гарантируют решения в вашу пользу. Сохранившаяся, свидетельствующая в вашу пользу видеозапись пересчета денег была бы в этом случае самым весомым аргументом, — банк обязан ее предоставить по судебному запросу.

Для информации

Причин невыдачи денег банкоматом или неправильного зачисления на счет может быть довольно много.

Случаются программные ошибки, например, сбои при связи с процессинговым сервером платежной системы. Может отказать какой-либо модуль, к примеру, диспенсер — устройство для выдачи денежных средств. Могут закончиться купюры нужного достоинства; в модуле выдачи может застрять банкнота (иногда она выскакивает с задержкой)…

Но иногда сбои «как бы» инициируются и самим пользователем. Например, на выдачу запрашивается сумма большая, чем есть на счете, или превышается дневной лимит на снятие наличных средств. Таких запросов лучше избегать.

Сроки возврата средств

Как правило согласно внутренним банковским инструкциям расследование должно быть закончено не позднее двухнедельного срока, но на практике деньги возвращаются даже раньше.

Но это касается банкоматов, принадлежащих банку-эмитенту карты. Если речь идет об устройстве, принадлежащем стороннему банку, рассмотрение претензии растягивается на срок до 45 дней, поскольку в этом случае в проверке требуется участие не только банка-эмитента и платежной системы, но и стороннего банка.

Доброго времени суток!
6 октября 2012г. внесла деньги в сумме 20 000 тыс.руб. на карту. Банкомат деньги взял, но потом завис и выкинул чек с надписью — «технический сбой, операция не проведена». Деньги на счет не поступили.
Написала заявление на следующий день 7 октября (было воскресенье). Заявление приняли, через 2 недели позвонила на единый справочный номер Сбербанка, где мне ответили, что заявление принято 08.10., в обработке, номер заявления — 0004072012096223, максимальный срок рассмотрения — до 17.11. и до этого времени со мной свяжутся.
Потом пару раз обращалась в отделение, где у меня приняли заявление, но каждый раз мне говорили, что заявление принято в обработку и ответа пока нет.
Просьба посодействовать в решении данной ситуации! Приближается максимальный срок, а деньги до сих пор не вернули на карту и нет никакой другой информации, что будет в дальнейшем.
Заранее спасибо!
09.02.2013 00:23 И снова здравствуйте!
Мои выводы и результат после очередного судебного заседания: на Электронном журнале банкомата, имеет место, быть сбой купюроприемника и прием наличных средств без суммы и с кучей кодов. Расшифровка кодов будет 21.02, которую вышлет некая фирма «Смарт карта». Если в этой расшифровке не будет оспариваемой мною суммы, то плакали мои деньги. Видеозапись ужасная, низкого качества. Там даже не понятно, вносятся деньги или нет, не то, чтобы, сколько всего их было.
Ходатайство на вызов свидетеля отклонено, как заинтересованное лицо. Я, конечно, попросила на след. слушание акт осмотра банкомата, его обещали принести. Но как мне судья сказала: «Зачем вам акт (он будет конечно), если на основании него уже мне выслан ответ, что были всего лишь излишки 11 тыс.
Как мне сказала судья, моя ситуация сложная, доказательств кроме моих слов о внесенных мною суммы 20 тыс. нет. Юрист банка делает всевозможные выводы, что могло и быть так, что банкомат потом вернул деньги, и кто-то их мог взять, Мне оказывается, надо было подольше стоять и ждать. Но как могу я ждать рядом, если банкоматом продолжали пользоваться другие люди. Получается, засовывая в банкомат свои деньги, любой рискует их потерять, если банкомат зависнет или произойдет сбой купюроприемника, либо он не распознает деньги, и они останутся в др. логах банкомата, не попадут в кассету. Во время сбоя банкомата, сумма нигде не фигурирует, остается только уповать на честность сотрудников банка.

admin