Амбулаторный журнал форма 074 у

Артикул 00040793

Журнал регистрации амбулаторных больных форма 074/у
утвержден Приказом Минздрава СССР №1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» от 4 октября 1980 г.
Журнал регистрации амбулаторных больных ведется на фельдшерско-акушерских пунктах (если на пунктах не ведется медицинская карта амбулаторного больного ф. N 025/у), врачебных и фельдшерских здравпунктах, служит для записи всех, обращающихся к персоналу пункта, больных, независимо от повода обращения.
Журнал регистрации амбулаторных больных. (Форма 074/у) применяется также для регистрации больных, обращавшихся за амбулаторной помощью в приемные отделения стационаров и на станции скорой и неотложной медицинской помощи.
Данные журнала используются для получения сведений о числе посещений, для отчетов фельдшерско-акушерских пунктов (ф. N 14), здравпунктов (ф. N 7).
В отчетах лечебно-профилактических учреждений по ф. N 1 сведения о числе посещений у врачей приемного отделения включаются в табл. 1, раздел II.
В отчетах станций скорой и неотложной медицинской помощи (ф. N 8) — на основании записей в журнале регистрации амбулаторных больных заполняется раздел IV число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь амбулаторно.
Графы для заполнения
1. № п/п
2. Числа месяца
3. Принятый больной первичный, повторный (вписать)
4. Ф.И.О.
5. Пол
6. Год рождения (для детей до 1 г. дата рождения)
7. Домашний адрес
8. Место работы (для колхозников — название колхоза, для школьников — название школы, в каком классе учится)
9. Диагноз
10. Назначенное лечение
11. Примечание

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

14 лютого 2012 року N 110

(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України

від 26 січня 2018 року N 157)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров’я України
від 26 січня 2018 року N 157,
від 28 лютого 2020 року N 587

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

(форма у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 26.01.2018 р. N 157)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
14 лютого 2012 року N 110
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 26 січня 2018 року N 157)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 694/21007

Інструкціящодо заповнення форми первинної облікової документації N 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів» (далі — форма N 074/о).

2. Форма N 074/о заповнюється медичним персоналом (лікарями, молодшими спеціалістами з медичною освітою) всіх спеціальностей, які ведуть самостійний амбулаторний прийом і відвідування пацієнтів удома, в амбулаторіях, кабінетах, поліклініках, поліклінічних відділеннях лікарень усіх профілів (у тому числі психіатричних і наркологічних), міських і сільських, які обслуговують населення (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 — 17 років включно), диспансерах усіх профілів, жіночих консультаціях пологових будинків та самостійних диспансерних і поліклінічних відділеннях науково-дослідних інститутів, у центрах первинної медико-санітарної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарських і фельдшерських пунктах охорони здоров’я, травмпунктах та у приймальних відділеннях закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну допомогу, щодо амбулаторних пацієнтів, які звернулись за допомогою.

Закладами охорони здоров’я та фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, форма N 074/о не ведеться.

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2020 р. N 587)

3. На титульній сторінці форми N 074/о зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність медичного персоналу (лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою), а також місце провадження медичної практики.

При визначенні місця провадження медичної практики слід враховувати адміністративно-територіальний устрій, а також особливості населених пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»

4. У графах 1, 2 вказуються номер за порядком запису та дата (число, місяць) відвідування.

5. У графі 3 ставиться відмітка про відвідування: первинне — 1 (якщо пацієнт вперше звертається до лікаря з цією проблемою/захворюванням), повторне — 2 (якщо це не перше звернення пацієнта з цією проблемою/захворюванням до лікаря); завершення епізоду медичної допомоги — 3 (якщо пацієнт вже відвідував лікаря, одужав і це його останній візит із цією проблемою/захворюванням).

6. У графі 4 вказується вид консультації: амбулаторно, в умовах закладу охорони здоров’я — 1, вдома у пацієнта — 2, консультація телефоном або іншими засобами комунікації — 3.

8. У графі 9 вказується код причини звернення пацієнта згідно з Міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги ICPC-2-E (далі — ICPC-2-E), україномовний варіант якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2018 року N 13 «Про деякі питання застосування Україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)»

9. У графі 10 вказується код діагнозу згідно з ICPC-2-E (для первинної медичної допомоги) та згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10) (для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги).

Медичний персонал, який надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, не заповнює графи 9, 11.

11. У графі 12 зазначається пільгова категорія пацієнта, а саме інвалід війни — 1; учасник війни — 2; учасник бойових дій — 3; особа, яка належить за пільгами до ветеранів війни — 4; інвалід — 5; учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — 6; евакуйований із зони відчуження — 7; особа, яка проживає на території зони радіоекологічного контролю — 8; дитина, яка народилась від батьків, що віднесені до 1 — 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із зони відчуження, а також відселені із зон безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення — 9; інша пільгова категорія — 10.

12. Дані форми N 074/о щодо числа відвідувань використовуються при заповненні форми первинної облікової документації N 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 28 липня 2014 року N 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року N 157

13. Строк зберігання форми N 074/о — 5 років.

admin